PRO LÉKAŘE

PRO LÉKAŘE

Ukázka poukazu na léčebnou
a ortopedickou pomůcku

Změna platnosti poukazu na zdravotnické prostředky

Lhůta pro uplatnění poukazu je zkrácena z 90 na 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak.

Ukázka žádanky pro revizního lékaře

Číselník zdravotnických prostředků pojišťovny: VZP

https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky

Spolupracujeme s těmito pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní pojišťovna111
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky201
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna205
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví207
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda209
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky211
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna213