Ortézy dolních končetin – KYČELNÍ

Ortézy dolních končetin – KYČELNÍ

RGO

Indikace:
Spina bifi da, myelomeningokéla, paraplegie s lézí v úrovni Th5-L2
Předepisující:
CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis:
objímkový aparát, kde hraje významnou roli spojení dlah DKK s pánevním modulem. Dvouosý systém umožňuje rotaci pánve v rozsahu 15°, čímž dochází k posunu vpřed. Díky modulárnímu systému je s aparátem snadná manipulace a umožňuje nastavitelnost jednotlivých dílů dle růstu pacienta. Pro pacienty od 4 let s hmotností do 65 kg.

Coxitis ortéza

Indikace:
pooperační stavy, stavy po luxacích TEP, instability kyčelního kloubu
Předepisující:
CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis:
ortéza zabraňující addukci s pevnou stehenní a pánevní poloobjímkou. Jednoosý kloub s nastavitelným rozsahem pohybu v sagitální rovině, flexe 0–90 stupňů, extenze 0–30 stupňů.

Coxitis bandáž

Indikace:
koxarthrosa, stavy po TEP
Předepisující:
CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis:
elastická měkká bandáž na velcro, vyrobená z vysoce prodyšného materiálu.

Denis Brown ortéza

Indikace:
DMO, stavy po operacích DKK vyžadující stabilizaci kyčelního kloubu v abdukci, s nastavitelnou vnitřní rotací DKK. V modifi kaci ke konzervativní terapii PEQ se zevně rotačním postavením bércových objímek.
Předepisující:
CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis:
hlezenní plastové objímky spojené s kovovou dlahou umožňující nastavit požadovanou abdukci a rotaci DKK.

Denis Brown ortéza s pánevní objímkou

Indikace:
symetrická stabilizace kyčelních kloubů, DMO se spastickou lateralisací, stavy po tříetážových operacích
Předepisující:
CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis:
plastové objímky DKK v provedení dle označení: nízkých bércových nebo vysokokých stehenních. Dle označení jsou možné modely s fenestrovanou patou či podkolením k docílení většího redresního tlaku u spastických postižení, s usnadněnou kontrolou operační rány. Ortézy DKK jsou spojené s pánevní objímkou dvouosými dlahami a jejich vzájemné postavení je nastavitelné na spojující kovové dlaze do požadované abdukce a rotace.

Atlanta ortéza bez pánevní objímky

Indikace:
zajištění abdukce DKK bez ovlivnění rotace v kyčelním kloubu, Mb Perthes.
Předepisující:
CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis:
stehenní objímky spojené teleskopem, který určuje abdukci v kyčelním kloubu a zároveň umožňuje rotací pánve chůzi vpřed.

Atlanta ortéza s pánevní objímkou

Indikace:
zajištění symetrické abdukce DKK bez ovlivnění rotace v kyčelním kloubu, Mb Perthes
Předepisující:
CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis:
pánevní a stehenní objímky spojené s dvojosými dlahami, mezi stehenními objímkami je stavitelný teleskop, který určuje abdukci v kyčelním kloubu a zároveň umožňuje rotací pánve chůzi vpřed.

Cosa Aktiv

Indikace:
displegie, dysplazie kyčlí, subluxace kyčlí(vrozená), hypotonus, tetraplegie(spastická)
Předepisující:
CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis:
kyčelní abdukční ortéza, zabraňuje tzv.nůžkové chůzi, zlepšuje kontrolu trupu, zlepšení stability sedu a stoje, pro denní a noční nošení, ortéza je z příjemného prodyšného a elastického materiálu.

Číselník zdravotnických prostředků pojišťovny VZP:

KODPůvodníNÁZEVDOPORUČENÍMAXLIM
4000020954;78160;78161ORTÉZA DOLNÍ KONČETINY – INDIV. ZHOTOVENÁOD 19 LET24Z
4000021949;23412ORTÉZA DOLNÍ KONČETINY – INDIV. ZHOTOVENÁDĚTSKÁ DO 18 LET VČETNĚ; 2 KS / 1 ROK24Z
4000022136354ORTÉZA DOLNÍ KONČETINY – INDIV. UPRAVENÁZ PREFABRIKÁTU NEBO STAVEBNICE S NUTNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY24Z