KYČELNÍ Denis Brown ortéza

KYČELNÍ Denis Brown ortéza

Kód děti: 05 / 00 00949 úhrada I, nárok 1x za 6 měsíců
Indikace: DMO, stavy po operacích DKK vyžadující stabilizaci kyčelního kloubu v abdukci, s nastavitelnou vnitřní rotací DKK. V modifi kaci ke konzervativní terapii PEQ se zevně rotačním postavením bércových objímek.
Předepisující: CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis: hlezenní plastové objímky spojené s kovovou dlahou umožňující nastavit požadovanou abdukci a rotaci DKK.

 

foto

Top produky

Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu standardní vybavení
Protéza pro
exartikulaci v
kolenním kloubu
standardní
vy ....
info o produktu
Stehenní protéza standardní vybavení
Stehenní protéza
(standardní
vybavení) ....
info o produktu