Speciální protézy: podléhají schválení revizním lékařem
Speciální protézy: podléhají schválení revizním lékařem
Bércová protéza: kód: 05 / 00 11535 pro všechny skupiny: úhrada I,
Protéza pro exartikulaci v kol. kloubu: kód: 05 / 00 11539 nárok 1x za 24 měsíců
Stehenní protéza: kód: 05 / 00 11539
Protéza pro exartikulaci v kyč. kloubu: kód: 05 / 00 11539
Předepisující: OP, ORT, REH
Speciální protézy: funkční indikace protézy představuje návrh uspořádání protézy DK podle očekávaného stupně aktivity uživatele v závislosti na jeho celkovém zdravotním stavu, stupeň aktivity č. 3, 4, komponenty: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů) s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele. Kolenní kloub jednoosý nebo polycentrický s pneumatickou jednotkou s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele. Doplňkové moduly: rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (podtlakové, silikon).

Top produky

Stehenní protéza standardní vybavení
Stehenní protéza
(standardní
vybavení) ....
info o produktu
Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu standardní vybavení
Protéza pro
exartikulaci v
kolenním kloubu
standardní
vy ....
info o produktu